Showing 2 Result(s)

Sensoorse integratsiooni hindamine

Nii nagu sensoorne integratsioon (SI) ja töötlus, on ka selle hindamine krooniliselt ülelihtsustatud. Osaliselt on põhjuseks madal teadlikkus teooriast ja praktikast, osaliselt väljaõppega spetsialistide vähene kättesaadavus Eestis ning eestikeelsete hindamisvahendite …